K J Persson AB Kåji

Tomt Karl Johan Persson f1879

Tomt Karl Johan Persson f1879

Tomt Sven Persson_02 f1915

Tomt Sven Persson f1915

Tomt Ingrid Persson f1919

Tomt Ingrid Persson f1919

Bild från Malungs Skinnhantverk under 1900-talet Eric Jers 1993

Firman startades av Tomt Johan Persson f1879. Tomt Johan började som vandrande skinnare som blötpojke i ett skinnarlag.
Till en början var detta en renodlad skofabrik, men på mitten av 1930 talet upphörde tillverkningen av skor, och man började tillverka handskar och skinnplagg.
Karl Johans barn Tomt Sven och Tomt Ingrid arbetade i firman och tog över efter Karl Johans död

1985-86 såldes Kåji Persson till Gunnar Niss-Jonsson/ Malungsbutikerna


Tomt Ingrids son Nils Fridén driver idag IMEX i Malung

Fotografier & annat skannat material

Lunchrast ute i solen. Baksidan av KJ Perssons fabrik Grimsmyrheden. 
Foto från Tommy Gunnarsson

Skinnarspelsprogram 1972

Kåji Skinnarebygd 1952

Fotograferade hos Nils Fridén

Trycksaker skannade hos Nils Fridén

Leave a Reply