F H Jonssons (Falljons skinnkläder)

Fall Halvar Jonsson f1910_02

Fall Halvar Jonsson f1910. Bild från Kulturgruppen i Öje via Gunnar Bergstedt

Etikett F H Jonsson

Bild från Malungs Skinnhantverk 
under 1900-talet Eric Jers 1993

Firman drevs av Fall Halvar Jonsson f1910 under namnet ”Falljons skinnkläder”. Firman hade verksamhet i Öje under 1950~70-talet

Fotografier & annat skannat material

Urklipp ur tidningen SE från 1947

Länk till hela reportaget i SE från 1947

Fall Halvar (”Pells-Hàll”) Jonsson 1910 – 1982).

Bild från Kulturgruppen i Öje via Gunnar Bergstedt
(Kopia på foto från Kristina Alderholm fotosamling)

Länkar
Tidningen SE 1947. Reportage om skinnindustrin i Malung

Leave a Reply