Ohlsson & Jonsson Oljon

Fall Johan Ohlsson f1889

Fall Johan Ohlsson f1889

Sangsta Erik Jonsson f1892_ny

Sangsta Erik Jonsson f1892

Fall Arne Ohlsson_ny

Fall Arne Ohlsson
f1924

Fall Tage Ohlsson f1928_ny

Fall Tage Ohlsson f1928

Inga Ohlsson

nga Ohlsson
f1931

Bild från Malungs Skinnhantverk under 1900-talet Eric Jers 1993

Fall Johan Ohlsson f1889 & Sangsta Erik Jonsson f1892 grundade 1924 firman ”Ohlsson & Jonsson” (Oljon) 
Sangsta Erik hoppade 1926 av och grundade 1929 firman SE Jonsson & söner “SEJSON”

När Johan avled 1958 tog sönerna Fall Arne Ohlsson f1924 och Fall Tage Ohlsson f1928 över verksamheten. 

Bröderna drev bolaget tillsammans tills 1967 då Fall Tage fortsatte själv. 
2 år senare, 1969 Startade Fall Arne företaget ”Fallado/ Svensk skinnindustri”

// Jan Olof Ohlsson December 2014


Fotografier & annat skannat material

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljon Skinnarebygd 1952

 

Skinnarspelsprogram 1972

 

Olsson & Jonsson Skinnarebygd 1949 annonser

 

 

 

Leave a Reply