JOFA Jonssons fabriker

Niss Oskar Jonsson f1909

Niss Oskar Jonsson f1909

Gunnar Niss Jonsson f1930_03

Gunnar Niss Jonsson f1930

Lennart Niss Jonsson

Lennart Niss Jonsson f1939

JOFA i Hole. (Söderifrån)
Bild från Niss Oskars fotosamling, skannad hos Niss Maria Artursson

JOFA i Hole. (Norrifrån)
Bild från Malungs Skinnhantverk under 1900-talet Eric Jers 1993

JOFA-Fjöset i Mobyn
Bild från Malungs Skinnhantverk under 1900-talet Eric Jers 1993

Niss Oskar Jonsson grundade sitt företag redan 1926. I och med att Oskar då ej var myndig, fick det första bolaget registreras av hans far Niss Jonas Jonsson. Bolaget hette “N J Jonsson Malung”.
Sedemera döptes företaget om till “Jonssons fabriker” (JOFA) JOFA tillverkade och sålde både skinnkläder och allehanda sportartiklar (Skridskor, hjälmar, båtar, tält mm. 1973 såldes JOFA-delen med sportutrustning till Volvo. Niss Oskar behöll skinndelen under 2 olika bolag JOFAMA (Jonssons fabriker Malung) för tillverkningen och Malungsbutikerna för försäljning 

Jofama drevs av sonen Lennart Niss Jonsson, och Malungsbutikerna av sonen Gunnar Niss Jonsson

Produktkataloger NJ Jonsson

Oskar startade sin verksamhet innan han var myndig. Det första företaget drevs därför i sin fars namn

« 1 of 2 »

Produktkataloger Jonssons fabriker JOFA (30-40-tal)

« 1 of 2 »
« 2 of 2 »
« 3 of 3 »
« 1 of 2 »
« 2 of 2 »
« 1 of 2 »
« 3 of 3 »

Produktkataloger Jonssons fabriker JOFA (50-tal)

« 2 of 2 »

Produktkataloger Jonssons fabriker JOFA (60-tal)

« 2 of 2 »