Skinnarspelet – Den underbara pälsen

Rune Lindström

Rune Lindström f1916

6407-128 Ingvar Hejenstedt

Ingvar Hejenstedt f1917

Åke Matsson f

Åke Matsson f1924

Bertil Matsson

Bertil “Masen” Matsson f1927

Fall Arne Ohlsson f1924_2

Fall Arne Ohlsson f1924

Scen ur Skinnarspelet. Urklipp från reklamkalender från Skin Wear Arne Öjes AB. Tryckt hos ABE-tryck. Foto Evert Matsson Petterssons foto

Ingvar Hejenstedt var på 60-talet Malungs turistförenings drivande kraft
Ingvar kontaktade skinnindustriföreningen med en ide om att man skulle engagera Rune Lindström att skriva ett bygdespel för Malung. 
(Rune Lindström hade tidigare skrivit Himlaspelet som framförts i Leksand varje sommar sedan 1949, och Ingmarsspelen i Nås 1959)

Alla nappade på iden och man började att leta efter en plats för föreställningen.
Man tittade på Bullsjöholmen, och i Romarheden vid Esspe (S P Persson), men fastnade till sist för Orrskogen och folket park.

En Skinnarspelskommitté bestående av parkstyrelsen, styrelsen för skinnindustriföreningen och Ingvar Hejenstedt tillsattaes för att sköta planeringen. Åke Matsson, Fall Arne Ohlsson & Bertil Masen Matsson representerade skinnindustriföreningen (Åke Matsson var ordförande under en rad år)

Rune Lindström skrev färdigt första akten som lästes upp för skinnarspelskommittén på hotell Skinnargården. 
Den första akten vann allas gillande och man bestämde sig att gå vidare

Fotografier & annat skannat material

Busk Margit Jonsson och Rune Lindström inför premiären av Skinnarspelet 1967 Foto: Bengt Olofsson (Malung sälens föreningar kulturarvet)

Inför premiären av Skinnarspelet 1967. Foto: Bengt Olofsson (Malung sälens föreningar kulturarvet)

Möte på Lugnet inför Skinnarspelet 1969
Fall Arne Ohlsson, Åke Matsson, Richard Thunberg, Bertil “Masen” Matsson & Gösta Erik Eriksson.
Foto: Bengt Olofsson (Malung sälens föreningar kulturarvet)

1976. Kapellmästare Arne Domnérus med sin orkester Foto: Bengt Olofsson (Malung sälens föreningar kulturarvet)

Konsert i Malungs kyrka. Anna-Lotta Larsson & Tommy Körberg. Foto från Skinnarspelskommittén Orrskogen

Konsert i Malungs kyrka. Tommy Körberg. Foto från Skinnarspelskommittén Orrskogen

Gunde Svan intervjuas av Sven “Plex” Pettersson efter ett skinnarspelslopp. Foto från Skinnarspelskommittén Orrskogen

Skinnarspelet 1976

Skinnarspelet 1978

Skinnarspelet 1979, Georg Thunstedt som skinnarmäster

Skinnarspelet 1979

Skinnarspelet 1981

Skinnarspelet 1983

Skinnarspelet 1983

Skinnarspelet 1990

Skinnarspelet 1990

« 1 of 2 »
« 1 of 2 »

Biljett från 1973

Biljett från 1979

Skinnarspelsloppet. Skidtävling på riktig snö

Programblad