En historiksida om företag med anknytning till Malung och dess skinnindustri

Denna sida är ett försök till att sammanställa information och bildmaterial från företag inom skinn & pälsbranschen med anknytning till Malung. Det har funnits fantastiskt många företag inom denna bransch i den lilla västerdalorten Malung.
Den är långt ifrån heltäckande, och i och med att detta arbete sköts som ett rent fritidsintresse, så tar det tid.
Det finns dessutom oändligt många spår att följa upp, så färdig kommer den aldrig att bli. I dagsläget (Maj 2020) så finns det information (I vissa fall mycket, i andra fall mycket begränsat) om:

 243 skinnfirmor
10 garverier
11 Skofabriker
244 Vandrande skinnare

// Hans Öjes. 0705-958108. hans.ojes@telia.com