Tack

Jag vill passa på att tacka alla som hittills bidragit med information och dokumentation

Sven Lennart Skinnar
Täpp Lennart Matsson
Täpp Niklas Matsson
Sangsta Rune Eriksson
Lissdaniels Mats Jansson
Eva Jangen
Alf Ohlén
Björn Sonesson
Ola Olsson
Kurt Stigsson
Jörgen Danielson
Jarl Christoffersson
Keny Nilsson
Hans-Åke Edvardson Edvardson
Åke Bondjers
Rolf Lissdaniels
Monica & Gunnar Värmedal
Sven-Hugo och Leif Lissman
Margareta Olsson & Bertil Elfström
Birgitta Sundkvist
Inger & Jan-Olof Jonsson
Kenneth Öjes
Pä Börje Olsson
Evert Ryen
Leif Nilsson
Böris Margret Uhlin
Mats Eklund
Skol Anna Lundh (Eriksson)
Patrik Eriksson
Hampus Kurt Jonsson
Backa Gunnar Halvarsson
Torris Margaretha Steen
Anders Gudru
Täpp Sven-Olov Pettersson
Dennis Klahr
Jan Snickar
Lars-Gunnar Larsson
Bäcke Rune Nilsson
Bäcke Birgitta Nilsson
Fall Bengt Arne Ohlsson
Fall Jan Olof Ohlsson
Fall Staffan Ohlsson
Hans Lissdaniels
Elisabeth & Lars Moberg
Lars Göran Gustafsson
Ingemar Håbäck
Tage Bevring
Ulla Matsson
Gunnar Bergstedt
Göran Paulsson

Nissjers Helena Thorsén
Inga-Lill Johansson
Nirs Peter Nordin
Mikael Brattén
Nils Fridéen
Niss Maria Arthursson
Iris Larsson
Gudrun Westerlund
Olle Malmén
Rune, Birgitta & Rolf Bäcke
Christer Fredriksson
Olle Aspelin
Judit Persson
Jan Olof Larsson
Lennart Hane
Hol Mona Jonsson Dicander
John-Erik Jonsson
Ulla-Britt Larsson
John Larsson
Lisra Bertil Persson
Jonas Lennartsson
Gunilla Kapla
Mur Anette & Lena Eriksson
Backa Nils Eriksson
Anne Kvist
Elisabeth Ohlin
Britta Jonell Ericsson
Göran Bergman
Nils Hinders
Barbara Bäck
Ingemar Håbäck
Lars Westerlund
Torsten Karlsson
Mats Niss-Jonsson
Back Jan och Irene Eriksson
Margareta Gillgren
Rolf Lekare
Gert Ljungkvist
Lennart Jönsson
Gösta Jonas Gustafsson
Burny Iversen
Acke Carlsson
Gunnar “G” Matsson
Lennart Niss-Jonsson
Lars Lissdaniels
Täpp Lars Arnesson
Erik & Anita Jernberg
Gösta Corell
Sven-Åke Hedlöv
Ann Brorman

Jan Rise
Hans Westerlund
Inger Eriksson
Caisa Larsson
Knekt Mats Olofsson
Ingrid & Birgitta Janbell
Ulrika Karlsson
Solveig Gustavsson
Täpp Agneta Johansson
Yvonne Roos
Jennie Eriksson
Tommy Gunnarsson
Lars Westerlund
Kurt Mattsson
B.G Nordqvist
Fredrik Öjes
Johnny Martinsson
Erik Gustavsson
Hans Westgren
Maths Cargård
Irja Rajakangas
Malung Sälen föreningar – Kulturarvet
Elvy Haltorp
Monica Öjes Dahlberg
Pirjo Nilsson
Marta Jonsson
Ulla-Inger Eriksson
Meg Wiklund
Ulla-Inger Eriksson
Anna-Lena Bäcke
Gerd Eriksson
Backa Inger och Göran Paulsson
Per-Erik Sundkvist
Inge groop
Ragni Andersson
Agneta Danils
Lillebeth Zars Frödin
Marianne Ekberg
Rune Ivarsson och Anders Ericson
Jers Erik Robertsson
Bo Tjäder
Paul & Bengt Isaksson
Gudrun Lissmyr
Jonas Möller
Knut Anita & Sigfrids Hans-Erik Johansson
Karin Birgersson
Tors Berith Gunnarsdotter Olsson
Jan Jansson
Skinnarspelskommittén Orrskogen
Johnny Dölhed

Ingela Lundin
Lycke John-Erik Gustafsson
Hans Bevring
Peter Simonsson
Anne Maria Norén
Marianne Norén
Ewa Nilsson
Cecilia B
Rune Högberg
Ralf Österling
Ulrika Lissmyr
Per-Ola Sjödén
Torbjörn Fransson
Emma Bäcke
Eskil Olsson
Leif Lindström
Ingalill Niemi
Tros Sven Eriksson
Ås Hans-Olof Jansson
Ås Else-Britt Birgersson
Mattias Holgersson
Yvonne Öhqvist
Länsstyrelsen Dalarnas arkiv

Margareta Johansson
John Erik Isaksson
Tormod Jonsson
Bosse Jonsson
Kari Lindstad
Gudrun Magnusson
Folke Nordkvist
Gunhild Lissman
Håkan Lissman
Pia Persson
Bertil Åslund
Anna Karin Kullman
Sofia Malmborg
Sven-Erik Runesson
Aino Trosell
Per Olof Trosell
Berit Runqvist
Erkgärs Hans Matsson
Sven Erik Fredriksson
Odmar Zars
Linjo Lennart Göransson
Loktäpp Pär Johansson
Loktäpp Kerstin Perjos

Nylands Ragnar Eriksson
Torsten Albertsson
Lars Wennberg
Ulla Mattsson
Kurt Mattsson
Grop Gunnel Jonsson
Birgitta Christensson
Karl-Erik Göthe
Ingrid Göthe
Barbro Zars
Bränd Ingela Eriksson
Elisbeth Göthe
Ida Melin
Täpp Marit Nilsson
Lars Christenson
Jonas Larsson
Bosse Danielsson
Karin Danielsson
Täpp Bengt Olov Emilsson
Lennart Högberg
Carl Hult
Mikaela Svanberg-Åkesson
Mats Matsson

Isak Per Erik “Perka” Persson
Maria Haltorp
Katarina Boson
Britt Inger Melin
Susanne Larsson
Jessica Ahlberg
Lars Gudmundsson
Ove Einarsson
Kent Karlsson

.

.

Leave a Reply