Joel Jonsson AB

Joel Jonsson_2

Hol Joel Jonsson f1913

Joel Jonsson butik i Östra Malungsfors
Bild från Malungs Skinnhantverk under 1900-talet Eric Jers 1993

Joel Jonssons fabriksbyggnad
Bild från Malungs Skinnhantverk under 1900-talet Eric Jers 1993

Joel Jonssons butik i Grönland Malung. Huset numera rivet
Foto från Bengt Olofssons “Rivna hus”

Företaget grundades 1936 av Joel Jonsson
Carina Klahr övertog verksamheten i augusti 2011 och driver företaget under namnet “Skinnhuset Nya Joel Jonsson”

Fotografier & annat skannat material

Joel Jonssons fabriksbyggnad 2015
Foto Hans Öjes

Joel Jonssons fabriksbyggnad 2015
Foto Hans Öjes

Joel Jonssons butik

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmsekvens utanför Joel Jonssons

Filmsekven ur kommunfilmerna del3 (43 sek) Busslast med turister utanför Joel Jonssons butik i Malungsfors
Filmat av Bengt Sjöberg 1978 åt Malungs kommun
Digitaliserat av Jörgen Danielson

 

 

Länkar

Leave a Reply