Skinnskolan

Erik Jers f1907_02

Eric Jers f1907

Lars Hansson f1920

Lars Hansson f1920

Elisabet Strand f1926

Elisabet Strand f1926

Marta Jonsson f

Marta Jonsson f1936

Alf Persson lärare skinnskolan

Alf Persson f1940

Pirjo Nilsson f

Pirjo Nilsson f1944

Ingela Lundin

Ingela Lundin f1962

7 av skinnskolans lärare. Det finns förmodligen flera som under kortare tider varit lärare på skinnskolan, men det är dessa jag i dagsläget känner till

1950 och framåt 
Skinnskolan startade 1951. En ettårig gren med huvudsaklig inriktning på sömnad. 1955 startades kvällskurser för modellörer. Modellerna blev mer avancerade och fler skinnfabriker etablerades. Man beräknade att det fanns ca 150 företag/totalt ca 1200 anställda. Under 60-talet enades skinnföretagen om en gemensam marknadsföring och bildade Sveriges Skinnkonfektionärers Intresseförening.

1990-talet
Skinnskolan utvecklas till ett 3-årigt gymnasieprogram med inslag av design och teknik inom tillskärning och sömnad. Importen av skinnplagg gör att skinnindustrin i Malung minskar. För att möta den ökade importen bildar skinnföretagen samarbetsorganet Skinnfolket. De företag som har kvar sin produktion i Malung överlever tack vare den hårda satsningen på design och kvalitet och etablerar sig även på exportmarknaden.

2000-talet – ett nytt sekelskifte 
Skinnskolan blir Riksskinnskolan KY, Kvalificerad Yrkes-utbildning med inriktning Design och Skinnmode. Antalet studerande ökar och den 2-åriga utbildningen är numera känd även utanför landets gränser. Sökande kommer från såväl hela Sverige som Tyskland, Danmark och Norge. Behovet av kvalificerad arbetskraft ökar i Malung såväl som i övriga landet. Detta beror bl.a. på att marknaden numera är internationell.

Skannat material

Fotografier

I dagsläget är källorna i huvudsak 2. 

  • Skinnmuseets samlingar på Jannegården (Pärm med foton år från år från skinnskolan). Förmodligen kommer dessa från Jers Erik Andersson
  • Rune Ohlén. Mångårig fotograf på NWT. Hans son Alf Ohlén förvaltar idag Runes fotoskatt och har givit mig möjlighet att publicera

 

Skinnskolan 1951-52. Bilder ur skinnfolket/ skinnmuseet på Jannesgården Malung

 

 

Skinnskolan 1952-53. Bilder ur skinnfolket/ skinnmuseet på Jannesgården Malung

 

 

Skinnskolan 1953-54. Bilder ur skinnfolket/ skinnmuseet på Jannesgården Malung

 

 

Skinnskolan 1954-55. Bilder ur skinnfolket/ skinnmuseet på Jannesgården Malung

 

 

Skinnskolan 1955-56. Bilder ur skinnfolket/ skinnmuseet på Jannesgården Malung

 

1957 april Yrkesskolan i skinnsömnad. Foto Rune Ohlén

 

Oktober1957. Foto Rune Ohlén

 

 

November 1957. Foto Rune Ohlén

 

 

 

Skinnskolan 1957-58. Bilder ur skinnfolket/ skinnmuseet på Jannesgården Malung

 

 

Skinnskolan Februari 1958. Foto Rune Ohlén

 

 

Skinnskolan 1958-59. Bilder ur skinnfolket/ skinnmuseet på Jannesgården Malung

 

 

Skinnkurs Februari 1959. Foto Rune Ohlén

 

 

Skinnskolan Februari 1959. Foto Rune Ohlén

 

 

Skinnskolan April 1959. Foto Rune Ohlén

 

 

Skinnskolan September1959. Foto Rune Ohlén

 

 

Skinnskolan December 1959. Foto Rune Ohlén

 

 

Skinnskolan 1959-60. Bilder ur skinnfolket/ skinnmuseet på Jannesgården Malung

 

Skinnskolan 1960-61. Bilder ur skinnfolket/ skinnmuseet på Jannesgården Malung

 

 

Juni 1960 Rune Ohlén

 

Skinnskolan 1961-62. Bilder ur skinnfolket/ skinnmuseet på Jannesgården Malung

 

 

December 1961 Rune Ohlén

 

Skinnskolan 1963-64. Bilder ur skinnfolket/ skinnmuseet på Jannesgården Malung

 

 

Filminspelning 1963. Foto Rune Ohlén

Foto Rune Ohlén

 

 

 

 

Skinnskolan 1965-66. Bilder ur skinnfolket/ skinnmuseet på Jannesgården Malung

 

Skinnskolan 1967-68. Bilder ur skinnfolket/ skinnmuseet på Jannesgården Malung

 

Skinnskolan 1968-69. Bilder ur skinnfolket/ skinnmuseet på Jannesgården Malung

Skinnskolan med Pirjo Nilsson och Marta Jonsson som lärare.
Fotografi ur Svenska Turistföreningens årsbok 1997, i ett reportage om Malung

Tidningsurklipp

Leave a Reply