Anbro Skinnbeklädnas AB

Mass Andre Eriksson

Mass André Eriksson f1897

Mass_bror_eriksson

Mass Bror Eriksson f1901

Bild från Ralf Österling

Bild från Malungs Skinnhantverk under 1900-talet Eric Jers 1993

Firman drevs av bröderna Mass Bror & André Eriksson och hade fabrik på Lillmon.

Firmanamnet kommer av namnen på bröderna An (André) + bro (Bror)

1962 köptes företaget upp av Öjes Ernst Larsson AB

Produktkataloger

« 1 of 2 »

Fotografier & annat skannat material

Inifrån Anbros skinnfabrik. Foto Rune Ohlén

Följande foton fick jag från Ralf Österling vars farbror Hans Johansson jobbade i Malungs på ett skinnföretag som Körsnär. Av bilden på fabriken drog jag slutsatsen att det rörde sig om Skinnbeklädnas AB Anbro. Även bilderna på många i päls anyder samma sak då dom jobbade mycket med päls.

// Hans Öjes

 

Hans Johansson f1927

 

Bild Hans Johansson via Ralf Österling

Bild Hans Johansson via Ralf Österling

Bild Hans Johansson via Ralf Österling

Mannen på bilden heter Arnold. Bild Hans Johansson via Ralf Österling

Bild Hans Johansson via Ralf Österling

Skinnarloppet 1959

Anbro Skinnarebygd 1949 annonser

Länkar

Leave a Reply