Bertil Wilhelmsson

Skinnarebygd 2013 Sid26

Bertil Wilhelmsson f1922. Foto från Skinnarebygd 2013

Urklipp från Malungs Skinnhantverk under 1900-talet Eric Jers 1993

Bertil hade tillverkning i hemmet Kvarnhustäppan Hole

// Lennart Hane April 2015

För framtida material

Länkar

Leave a Reply