Edwerns /Malungs Tröj- & Handskfabrik, G.E. Larsson & Co

Gösta Verner Larsson f1900

Gösta Verner Larsson f1900

Gösta Edvin Larsson f1903

Gösta Edvin Larsson f1903

Ing-Britt Larsson

Ing-britt Larsson

Silhuett_foto_saknas

Kariders Erik Persson f1898

Etikett från Mikael Brattén

Bild från Malungs Skinnhantverk under 1900-talet Eric Jers 1993

Företaget grundades 1936 av min far, Gösta Edvin Larsson, tillsammans med brodern Gösta Verner Larsson och Kariders Erik Persson (till 1939 då han löstes ut), samtliga boende i Mobyn. Företagets lokaler var en stuga på Verners tomt, produkterna var handskar och jackor av nappa och kundkretsen var belägen i Norrland. Tillskärningen skedde i företagets lokaler medan sömnaden var förlagd till hemsömmare. Leveranser till försvaret av pälsar, motorcykelhandskar, rockar o.dyl. under det andra världskriget hade stor betydelse. 
1940 vidtogs förberedelser för att uppföra en verkstadsbyggnad men uppförandet och ianspråktagandet av den fick skjutas upp till efter kriget. Min far har beskrivit det som ”en högtid” att få en sådan verkstad, där bl.a. nya elektriska symaskiner, nålmatare, kunde installeras. 

Kontakterna med garverierna i Sverige utvecklades under 1940-talet och dessa kontakter liksom en begynnande import av skinn från utlandet ledde till tillgång till allt bättre skinnkvaliteter, något som i sin tur banade väg för en utveckling av de färdiga plaggen. I början av 1950-talet inleddes ett mycket lycksamt samarbete med ett agenturföretag som innebar en modernisering av skinnjackan och början på tillverkningen av damkappor i skinn och i olika färger. Kulmen var en mycket uppmärksammad pressvisning i juni 1957 som ytterligare befäste företagets ställning i en kundkrets som efterhand blivit landsomfattande.

Produktutvecklingen, bl.a. plaggens färgsättning, fortsatte liksom företagets tillväxt; 1962 startades en syverkstad i Lima. 
Bara något år därefter syntes början på en marknadsförändring för skinnföretagen liksom all annan konfektionsindustri i Sverige, något som givetvis även påverkade Edwerns´ utveckling från mitten av 1960-talet. En konsekvens var att många skinnvaruföretag efterhand blev tvungna att lägga ner sin verksamhet. Ett bevis på att Edwerns, trots den rådande marknadssituationen, var ett hållbart namn som leverantör av högkvalitativa skinnvaror var, att pappa, i stället för att tvingas lägga ner verksamheten, fann en köpare av bolaget 1973. Han var då sedan ett par år ensam ägare av bolaget. 

// Lars-Gunnar Larsson 2014-12-13

Produktkataloger

Katalog skannad hos Göran Bergman

Fotografier & annat skannat material

Bild från Skinnarebygd 2011

Samma som ovan
Foto Hans Öjes 2014

Skinnarebygd 2011. Verkstadsbyggnaden under uppförande

 

Skinnarebygd 2011. Interiör från sysalen hos Edwerns

Fotografier från Gösta Jonas Gustafsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidningsurklipp från Lars-Gunnar Larsson

”Vad är det för skillnad mellan nappa och mocka?” (Dagen) ”Vi var och såg en visning under tisdagen
där mysterierna liksom till att börja med svävade i luften. Det var en av ortens skinnfabrikanter som lät oss se egna modeller,
alltså inte seriesaker, nämligen Edwerns AB, Malung. Efterhand gavs en information, som var bräddad med intressanta poänger vad gäller skinn.”

 

 

”Fina färger i skinn” (Dagens Nyheter) ”En av de största av Malungs 70 skinnvarufabrikanter – Edwerns –
visade på tisdagen att de inte bara kan göra prima jackor, utan också forma dem i linje med dagens stora mod.
Det var verkligen roligt att se – inte minst jackan på bilden, som gör sig lika bra till sport som stadspromenad.”

 

 

”Skinn till vardags och fest” (Expressen (Margot Nycop))
”Nu har vi alltså äntligen nått så långt här i landet att vi kan köpa en elegant skinnkappa av svensk tillverkning”,
”En föregångare i god smak är Edwerns i Malung”, ”… såvitt jag vet den enda som tillverkar moderiktiga skinnkappor.
Firman har för första gången haft modevisning. Det var roligt att se att man var väl medveten om de moderna färgerna.”
”Hela visningen var ett steg i rätt riktning och det är man alltid glad över att se och konstatera”.

 

 

Del av annons från MEA med texten:
”De tre skinnplaggen som idag får representera det fina kvalitetsurvalet på MEAs skinnexposé är alla från EDWERNS AB” 

 

 

 

 

 

 

 

Denna faktura är utställd till Firma Henning Karlsson 22 Januari 1954 för 3 dussin foder
Skannad av Eskil Olsson

Leave a Reply