Gunnar Lissdaniels skinn

Gunnar Lissdaniels

Gunnar Lissdaniels
f1911

Lars Lissdaniels f1948

Lars Lissdaniels
f1948 (Foto Malungs Rotaryklubb 40år 1996)

Silhuett_foto_saknas

Stig Nilsson

“Stebacken” & Mats Larsson AB 
Bild från Malungs Skinnhantverk 
under 1900-talet Eric Jers 1993

Gunnar Lissdaniels, son till Lissdaniels Mats Larsson var tillsammans med sina syskon delägare av firman “Mats Larsson”. AB Mats Larsson upphörde någon gång på 1960-talet. 

Gunnar startade kring 1973-74 egen firma under namnet “JG skinn” (John Gunnar Lissdaniels) . 
Firman ombildades efter en tid till aktiebolag och bytte namn till “AB Gunnar Lissdaniels”

Firman drevs tillsammans med sonen Lars Lissdaniels & mågen Stig Nilsson
Tillverkningen fanns i Mats Larssons gamla lokaler på “Stebacken” i Grimsmyrheden samt vid en fabrik i Vansbro.

Vid sidan av den egna tillverkningen bedrevs även import av Indiska skinnkläder via en firma i London.

Mycket av försäljningen skedde i Norge där Gunnar & Lars reste som säljare
Firman upphörde 1977

Fotografier & annat skannat material

 

Etikett Gunnar Lissdaniels skinn

Skinnjacka Gunnar Lissdaniels skinn

Leave a Reply