Hanes Skinnvaror

Olof Hane f1902

Magnil Olof Samuel Hane f1902
Bild från Lennart Hane

Hanes skinnvaror drevs av Magnil Olof Samuel Hane f1902

Olof hade verkstad i uthuset vid Kvarnhustäppan i Hole
Han tillverkade handskar tillsammans med frun Kerstin
Firman hade ett antal resande säljare, som sålde handskarna runt om i Sverige
Verksamheten upphörde någon gång 1962-63
// Lennart Hane April 2015

Skannat material

Skinnarebygd 1949

Länkar

Leave a Reply