Firma Helmer Hedgren

Helmer Hedgren

Helmer Hedgren f1901

Bild från Malungs Skinnhantverk under 1900-talet Eric Jers 1993

Helmer Hedgren startade firman som ett handelsbolag strax efter andra världskriget. I firman jobbade förutom Helmer själv, hans hustru Agnes, dottern Ingrid och hennes man Gösta Gudru. Förutom dom som jobbade direkt i firman fanns ett antal hemsömmare.

Firman upphörde kort tid efter Hedgrens frånfälle 1965


// Anders Gudru December 2014

För framtida material

Leave a Reply