Hols skinnindustri

Johan Eson Hols f1887

Johan Eson Hols f1887
Foto från Dalarna i porträtt och bild 1925

Kerstin Lissdaniels f

Kerstin Hols (Lissdaniels) f1923
Foto: Skinnarebygd 2010

Bild från Malungs Skinnhantverk 
under 1900-talet Eric Jers 1993

Hols skinnindustri startades av Hols Johan Eriksson f1887
Tillverkningen skedde i bostadshusets första våning där 10 anställda jobbade. Utöver anställda på fabriken fanns många hemsömmare

När Hols Johan dog 1949 tog döttrarna Anna-Britta och Kerstin över verksamheten.
Anna-Brittas man Olov Segeman verkade som VD för företaget

I slutet av 1950-talet startade Anna-Britta och Olov Segeman egen firma under namnet “Segemens” och var kvar i bostadshuset.

Systern Kerstin flyttade Hols skinnindustri till en fabrik som låg där Rosengrens senare låg

Hols skinnindustri tillverkade handskar och skinnplagg.
Verksamheten upphörde i början av 1960-talet

// Lars Lissdaniels Januari 2016

Kerstin Hols var gift med Gunnar Lissdaniels. Han drev firman AB Gunnar Lissdaniels.

Fotografier & annat skannat material

Skinnarebygd 1949

Leave a Reply