Jedsy skinnkläder

J E Dölhed

John-Erik Dölhed f1933

Bild från Malungs Skinnhantverk under 1900-talet Eric Jers 1993

John-Erik Dölhed drev firman Jedsy i Yttermalung.

Firmanamnet Jedsy kommer från initialerna av John Erik Dölhed Säljåker Yttermalung

Han startade firman i början av 1950-talet innan han var myndig i 18-20-årsåldern, och fick då registrera den i sin fars namn (Joel Dölhed)
Till en början hade han 2-3 anställda och som mest 7-8 inklusive hemsömmare.
I slutet av 1970-talet avvecklade han firman och började jobba på posten

// Johnny Dölhed Maj 2018

Fotografier & annat skannat material

Länkar

Leave a Reply