Johan Karlsson

Arfs Johan Karlsson (1900_02

Arfs Johan Karlsson född 1900
(foto från Erik H. Sohlins fotosamling via Kulturgruppen i Öje & Gunnar Bergstedt

Urklipp från Malungs Skinnhantverk under 1900-talet Eric Jers 1993

Den mest troliga person som drev denna firma är Arfs Johan Karlsson född 1900 

Annat material

foto från Dan Giljams fotosamling, via Gunnar Bergstedt

Länkar

Leave a Reply