Leander Larsson & Co

Öjes Leander Larsson f1895_LL

Öjes Leander Larsson f1895

Mur Anna Olsdotter f1896

Mur Anna Olsdotter f1896

Pä Albert Olsson

Pä Albert Olsson f1910

Hilding Eriksson

Lislola Hilding Eriksson f1909

1947 Svensk Industrikalender Leander Larsson

Bröderna Öjes Leander f1895 & Öjes Einar Larsson f1897 startade firma i Romarheden år 1922. 

1937 brann fabriken ner till grunden, och byggdes upp igen

Leander startade om med ny kompanjon, denna gång Pä Albert Olsson f1910
Efter det att Leander dött 1944, så drev Leanders änka Mur Anna Larsson f1869 firman tillsammans med Pä Albert Olsson tills någon gång på 1970-talet

// Pä Börje Olsson

Leander och Einars bror Öjes Ernst, drev företaget “Öjes Ernt Larsson
Öjes Einar startade Skinnwargen

Fotografier & annat skannat material

 

Ovan från skinnmuseet på Jannesgården

Leander Larsson & Co Skinnarebygd 1949 annonser

Plagg såldes bl.a med hjälp av ombud som kontrakterades för försäljningen.
Nedanstående kontrakt beskriver uppgörelsen mellan Leander Larsson & Co och säljaren Sigurd Simonsson från Skillingmark

Skanningen från Peter Simonsson (Barnbarn till Sigurd Simonsson från Skillingmark)

Produktkataloger 1920-30-tal

« 1 of 2 »
« 1 of 2 »
« 1 of 2 »
« 1 of 3 »
« 2 of 2 »
« 1 of 2 »

Produktkataloger 1940-60-tal

Lösblad till kataloger

Branden på vargheden Påskdagen 1937

På påskdagen 1937 bröt en fruktansvärd brand ut på vargheden.
3 skinnfabriker eldhärjades (Ö J Jonsson, Leander Larsson & Öjes Einar Larssons) och Leanders Larssons boningshus brann ner till grunden.
Samtliga byggdes efter branden upp igen och verksamheten fortsatte

Fotografier från Kenneth Öjes

 

 

 

Leave a Reply