Malungs Handsk och skinnbeklädnadsaffär

Silhuett_foto_saknas

Sigurd Gyhlin f1906

Bild ur katalog

Malungs Handsk- & Skinnbeklädnads affär.
Inneh. Sigurd Gyhlin. Box 18. Malung. Tel. 195.

Efter handelsskoleutbildning tog innehavaren anställning på kontor i en firma i skinnvarubranschen i Malung, där han tjänstgjorde från 1928 till 1932, då han startade egen rörelse. Denna sysslar med handsk- och beklädnadsbranschen och har till specialitet tillverkning av finare och grövre handskar, bil- och motorkläder samt dam-öch barnpälsar. Tillskärningen utföres av firmans sakkunniga och specialutbildade tillskärare, varefter arbetena utlämnas åt hemsömmare i trakten. Därigenom undviker man massproduktionens nackdelar och får fram värdefullt hantverk av högsta kvalitet. Firman importerar själv sina råvaror från Tyskland och Frankrike m. fl. länder, men gör även inköp från garverierna på platsen samt från andra ledande firmor inom landet. Avsättningen sker till största delen på mellersta och norra Sverige. Firman står i förbindelse med ett flertal pälsdjursfarmare och körsnärer i landet. Ett 10-tal till-skärare äro anställda i företaget, och under säsongerna arbeta ett 40-tal sömmare och sömmerskor i firmans tjänst. Affärsfastigheten, som inrymmer kontor, packrum och bostad, byggdes 1932.
Sigurd Holmfrid Gyhlin är född den 21 december 1906 och son till folkskollärare Lars Gyhlin från Malung o. h, h. Marit Olsson från samma plats. 1933 gifte han sig med Ruth Margareta Björkman från Mora.

Ur boken “Sveriges privata företag 1939”

Produktkataloger

Länkar

Leave a Reply