Malungs skinnkonfektion Persson & Åker

Åker Bernhard Persson f1912

Åker Bernhard Persson född 1912

Åker Edvin Persson f1915

Åker Edvin Persson född 1915

Åker Petrus Persson f1917

Åker Petrus Persson född 1917

Bilder ovan från Backerk Bosse Danielsson via Karin Danielsson

Tack vare utdrag ur Länsstyrelsens arkiv så känner jag till denna firma. Företaget startades av bröderna Åker Bernhard, Åker Olof Edvin och Åker Petrus Emanuel 1951.

1954 så drar sig 2 av bröderna ur och bolager drivs vidare av Åker Bernhard som samtidigt ändrar firmanamn till “Malungs skinnkonfektion Bernh. Persson”

1972 upphör företaget

// Hans Öjes Maj 2020

Skannat material

Länkar

Leave a Reply