Maria Brolin

Maria Brolin f1875

Maria Brolin född 1875

Bild från Malungs Skinnhantverk under 1900-talet Eric Jers 1993

Firman “Maria Brolins skinnvaruaffär” startades kring 1920. Under 1930 ändrades namnet till “Maria Brolins handskaffär” Företaget hade ca 20 arbetare anställda vid fabriken, och 30 på hemsömnad. Verksamheten upphörde på 1940-talet

Fotografier & annat skannat material

Firma Maria Brolin. Build ur Hars-Bertilsamlingarna (Original från Bengtlars Anders Andersson S Mon)

 

Bild från Maria Brolins verkstad för tillverkning av handskar på Orrmyrheden.
På bilden stående från vänster: Axel Johansson, Erik Einarsson. Sittande Per Sandbäck

Registerutdrag från bolagsregister via Länsstyrelsen i Dalarnas arkiv

Länkar

Leave a Reply