N. Halvar Persson (Nirsmarit Halfvar Persson)

Nirsmarit Halfvar Persson f1880

Nirsmarit Halfvar Persson född 1880. Bilden från barnbarnet Birgitta Christensson

Urklipp från Malungs Skinnhantverk under 1900-talet Eric Jers 1993

 boken “Malungs skinnhantverk
under 1900-talet” Erik Jers 1993 sid 109 finns N. Halvar Persson upptagen som en firma i Grönland

Vid sökning i folkräkningar i ArkivDigital så finns det ingen annan med detta namnet i Grönland.
Han står även antecknad som “Handskfabrikör” i en släktforskningsdatabas.
Jag håller på att verifiera denna uppgift. Det mesta talar dock för att detta är korrekt identifiering

// Hans Öjes Maj 2020

Halfvars bror Nirsmarit Per Persson drev också skinnfirma

För framtida material

Länkar

Leave a Reply