Öje skinnbeklädnad HUC of Sweden

Tur Bengt Lindkvist f1910

Bengt Lindqvist f1910 1)

Karl Henriksson f1899

Karl Johan Linus Henriksson f1899 1)

Ejnar Bergstedt f1912

Einar Bergstedt f1912 1)

Tåli Alfred Andersson f1888

Tåli Alfred Andersson f1888 1)

Gunde Henriksson f1929

Gunde Henriksson f1929 2)

  1. Foton ovan från Kulturgruppen i Öje via Gunnar Bergstedt
  2. Foto Rune Ohlén

Den rödfärgade delen av byggnaden är en del av den fabrik som Öje Skinnbeklädnad lät bygga i början av 1940-talet. Tillbyggnaden, den vitrappade delen, byggdes i slutet av 1940-talet/tidigt 1950-tal. Den nybyggda delen innesluter en del av den gamla byggnaden, vilken fortsätter in i nybygget, uppskattningsvis fram till den nya porten. 

Bild från Mats Matsson

Den tredje och omfattande utbyggnaden av fabrikslokalerna skedde under 1960-talet, efter att Öje Skinnbeklädnad blivit Huc of Sweden.

Bild från Malungs Skinnhantverk under 1900-talet Eric Jers 1993

Sune Persson

Arfs Sune Persson född 1934

Tage Bevring

Tage Bevring född 1935

Öje Skinnbeklädnad startades som handelsbolag år 1937 av Einar Bergstedt, Bengt Lindkvist, Jonas Tjäder, Arvid Persson och Leonard Bengtsson, samtliga från Öje.År 1939 tillkom Karl Henriksson som delägare.

Åren 1940-1941 byggdes fabriken där verksamheten fortsättningsvis kom att bedrivas.

År 1954 ombildades handelsbolaget till aktiebolag, med Karl Henriksson, Einar Bergstedt och Bengt Lindkvist som aktieägare. Övriga delägare i handelsbolaget löstes ut.
Bengt Lindkvist avvecklade sitt delägarskap i bolaget 1955. Kvar som aktieägare fanns då Einar Bergstedt och Karl Henriksson, den senare i egenskap av VD.
När Karl Henriksson år 1958 avled övertog hans son Gunde Henriksson såväl faderns andel i bolaget som VD-rollen.
År 1975 lämnade Einar Bergstedt bolaget.

Firman bytte sedemera namn till HUC of Sweden och drevs av Gunde Henriksson (Son till Karl Henriksson)
Företaget har haft ett 50-tal anställda på fabriken i Öje och omkring 20 hemsömmare
Även filial i Rättvik

1987 köpte Gunde Henriksson och HUC Anders Eliassons garveri, se artikel i Mora Tidning 1987-06-12

Information ovan bl.a. från Kulturgruppens i Öje arkiv/ Gunnar Bergstedt

Anställda utanför Öje skinnbeklädnad. Bilden från Kulturgruppen i Öje via Gunnar Bergstedt

Produktkataloger

Skannad på Jannesgården

 

Skannad på Jannesgården

Skannad på Jannesgården

Fotografier & annat skannat material

Tåli Alfred Andersson f1888 tar mått. Bild från Gunnar Bergstedt

 

 

Dåvarande försäljningschef Gunde Henriksson vid Öje Skinnbeklädnad visar upp ett sälskinn
Foto: Rune Ohlén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öje skinnbeklädnad Skinnarebygd 1949

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto från sent 1950-tal, taget från gården ”Posta” i Västra Öje.
Till vänster skymtar villan som Bengt (”Post-Bengt”) Lindkvist lät uppföra under senare delen av 1940-talet. Blev sedermera Huc of Sweden´s kontor.
I gården Larsbacken (”Larsbàttsin”) som syns bakom Post-Bengts hus, bodde vid den här tiden fabrikören Karl Henriksson och hans familj. Karl Henriksson var då verkställande direktör för Öje Skinnbeklädnad AB.
Skinnfabriken Öje Skinnbeklädnad bedrev sin verksamhet i byggnaden till höger.

Kopia på foto från Rune Ståbys fotosamling via Gunnar Bergstedt

VHS-film från 1990

Ergonomidesignsgruppen genomför projekt med utveckling av arbetsplatser som en del av arbetsmiljöfondens belastningsergonomiprogram.
Öje skinnbeklädnad/ HUC of Swedens fabrik i Rättvik Mars 1990.
Filmen från Katarina Boson. Digitaliserad av Monica Öjes Dahlberg

01 Ergonomi och layout Huc Rättvik

02 Demonstration ny symaskin Pfaff

03 Ergonomi och layout Huc Rättvik

Leave a Reply