Firma P Emanuel Torris/ Toris Skinnvaror

Skinnskräddaren Per Emanuel Torris, 1910 - 2007_01

Per Emanuel Torris
f1910

Försäljning på marknad i Hagfors

Firman drevs av Torris Emanuel Persson f1910 och hans hustru Anna f1918
Verksamheten startade 1936, fr.o.m 1952 hade dom verkstad i källaren på sitt nybyggda hus i Romarheden.

Försäljning av plagg skedde på marknader runt om i hela Sverige

// Torris Margaretha Steen December 2014

Produktkataloger

Fotografier & annat skannat material

Försäljningstillstånd från 1939. “Att den 19 och 20 innevarande Januari mellan klockan 8-15 å plats å stora torget, som polischefen bestämde försälja ifrågakomna skinnvaror”

 

Fotografier från Margareta Steen Elisabeth Torris & Lars Moberg

 

Artikel i tidningen “Torg & Marknadsnytt” från 1994. Den då 84-årige Torris Emanuel berättar om sitt liv som skinnskräddare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länkar

Leave a Reply