Persson & Hed Öje

Arvid Persson f1908

Arvid Persson född 1908. Bild Erik H. Sohlins fotosamling via Kulturgruppen i Öje & Gunnar Bergstedt

Silhuett_foto_saknas

Hed Bertil Persson född 1909

Persson & Hed Öje drevs av Arvid Persson och Bertil Hed.

Fotografier & annat skannat material

 

 

Länkar

Leave a Reply