S J Persson (Snickar Johan Persson)

Snickar Jonas Persson f1867

Snickar Jonas Persson född 1867. Foto ur jubileumsskrift SP Persson 1960

Skinnarebygd 2002-08 sid 220

I Skinnarebygd 2002-08 sid 220 finns S J Persson upptagen på en lista över skinnfirmor i Malung 1915. S J Persson är verksamma i Grimsmyrheden och säljer alla sorteras handskar

Jag kan inte se att detta skulle kunna vara någon annan än Snickar Jonas Persson född 1867
Jonas bodde dock enligt uppgift i Hole. Hole och Grimsmyrheden dock grannbyar

Oavsett så var Snickar Jonas pionjär inom handsktillverkningen i Malung. Följande text ur Erik Jers bok Malungs skinnhantverk under 1900-talet, sid 21:

“Den egentliga handsktillverkningen började i Malung omkring 1890, när Snickar Jonas Persson i Hole gjorde de första trevande försöken.
Först kom han med de traditionella arbetshandskarna av vadmal med skinnskoningar, som sedan följdes upp med fingerhandskar, något som krävde betydligt större yrkesskicklighet.
Vanligen var fingerhandskar vid denna tid tillverkade i Skåne, enligt en speciell metod som gick under namnet skånemetoden.
Snickar Jonas blev ägare till en sådan handske, vilken han sprättade sönder och fick på så sätt fram sin första handskmodell.
I fortsättningen arbetade Jonas fram de olika handskmodellerna. Hans broder, Snickar Per, skötte försäljningen.
Till en början kom malungsmetoden att skilja sig ganska väsentligt från skånemetoden.

För det första användes i Malung beklädnadsskinn, vilket gjorde att handsken blev kraftigare och stelare samt mindre formbar,
medan Skånes handskar tillverkades av handskskinn som var tunt, mjukt och formbart efter handen.
För det andra använde sig Malung av en betydligt enklare arbetsmetod än skåningarna, vilka lade ned mycket arbete vid tillskärningen med sträckning och töjning, för att få handsken så smidig som möjligt.
Malungsborna hade dock inte någon svårighet att sälja sina handskar eftersom de kunde säljas billigare, samtidigt som de var kraftigare och ansågs mer hållbara.
Det fanns en kundkrets för malungshandskarna som malungshandlarna skickligt utnyttjade.

Vid sekelskiftet 1900 började även Malung använda sig av handskskinn, för vilket erfordrades större yrkesskicklighet.
Med hjälp av en vandrande handskmakargesäll som anställdes av Snickar Per och Jonas började de att enligt skånemetoden, även kallad franska metoden, tillverka handskar.
Efter en tid fann de dock att dessa handskar var svårsålda. De blev för dyra och skinnet var för tunt, varför de upphörde med denna metod.
Före första världskriget fanns det i Malung ingen större handskfabrikation, den kom senare.
De firmor som först tog upp verksamheten, sedan S.P. Persson startat, var N.E. Andersson i Storbyn samt Bäcke Nils & Erik Eriksson i Västra Utsjö. “

 

// Hans Öjes Juni 2020

För framtida material

Länkar

Leave a Reply