Skinnform skinnmöbler

Niss_Oskar_Gunnar

Niss Oskar Jonsson f1909

Bild från Malungs Skinnhantverk under 1900-talet Eric Jers 1993

Niss-Oskar Jonsson marknadsförde och sålde skinnmöbler under namnet “Skinnform” inom bolaget Jofama. Konkurrensen från Fjärran Östern medförde att skinnkäderstillverkningen tvingades dra ned och golvytor och personal friställdes som kunde användas för möbeltillverkningen. Tillverkningen skedde i Hole-fabriken. Det mesta tillverkades direkt mot kundorder utan lagerhållning


// Lennart Niss-Jonsson Januari 2016

Produktkataloger

För framtida material

Niss Oskar Jonsson har drivit ett flertal företag både i skinnbranschen och inom andra områden
Nedan länkar till bolag med koppling till Niss Oskar


Företag i skinnbranschen

JOFA Skinn
Jofama skinn
Läderbolaget
Malungs skinnindustri
Bröderna Jonsson
Skinnform skinnmöbler
Malungsbutikerna

Företag i andra branscher
JOFA Sport Niss Oskar 1926-1973
JOFA Sport 1973-2010
Jofama/REC Sport
Bröderna Jonsson
Adams
Malungs stormarknad

Leave a Reply