H.L Hansson skinnkonfektion

Hol Lars Hansson f1920

Hol Lars Hansson f1920 (Foto från Mona Jonsson Dicander)

Bild från Malungs Skinnhantverk 
under 1900-talet Eric Jers 1993

Hol Lars Hansson drev firman “Hanco” tillsammans med Sangsta Paul Jonsson på 1950-talet. Verksamheten bedrevs på gården “Erkasbol” i Gärdås. Efter en tid byggdes Hancos fabrik i Jägra dit verksamheten flyttades. På 1960-talet blev Hol Lars sjuk och blev ordinerad ett lugnare tempo av sina läkare. Han avslutade sitt engagemang i Hanco Skinnvaru AB, och startade eget i hemmet tillsammans med frun Perjos Sigrid.
Namnet på den nya firman blev “H L Hanson”

1974 blev Hol Lars erbjuden tjänst som lärare på skinnskolan.
Han accepterade och arbetade där fram till pensionering 1985

// Hol Mona Jonsson – Dicander April 2015

Fotografier & annat skannat material

Bilderna från Hanco/ Lars Hansons skinnklädestillverkning Oktober 1957
Fotografierna tagna av NWT:s fotograf Rune Ohlen. Digitaliserade av Alf Ohlen

Mosa Johannes

 

 

Irma Hedgren

 

Olle Isak, Sigrid & Lars Hansson

Skinnskolan och Lars Hansson

Leave a Reply