Åsper Jonas Larsson f1860 (#038)

Från Lillmon
Skinnargränd i Grava socken Karlstad

För framtida material

Länkar

Leave a Reply