Åsper Elias Persson f1855 (#244)

Från Lillmon
Verksam i Kristiania

För framtida material

Länkar

Leave a Reply