Fall Pellanna Jonas Persson f1823 (#025)

Skinnagränd i Norra Ny

Pellanna Erik Erikssons farfar Fall eller Pellanna Jonas Persson (1823-1899) var även han skinnare.
Troligast även dennes far Per Isaksson (ca 1780-ca 1840/-50) i Norra Mobyn och svärfar Pellanna eller Gucku Halvar Ersson (1796-1842) i Idbäck då det finns typiska skinnverktyg i bouppteckningarna. Då är vi nere i tidigt 1800-tal.

Pellanna Jonas Persson arbetade som hemsömmare för Snickar Per Persson. Detsamma gjorde Pellanna Erik och även hans son, min morfar Pellanna Karl Eriksson. men min morfar började arbeta på den nya fabriken och blev förman där, så han lämnade det tarditionella hemsömanden barkom sig. Jag tror att detta mönster med koppling till S P Persson är vanligt ibland släktena i Romarheden, Hole och Idbäck. Grannar och vänner blev med i S P.s rörelse.

Björn Sonesson 2014-08-11

 

Pellanna Jonas hade flera släktingar som också var skinnare:
Son: Pellanna Erik Jonsson f1859 #024
Son: Pellanna Jonas Jonsson f1856 #111
Sonson: Pellanna Erik Eriksson f1891 #023
Sonson: Pellanna Jonas Eriksson f1890 #026

SP Persson skinn (Esspe)

För framtida material

Länkar

Leave a Reply