Ingewalls Hans Olsson f1799 (#230)

Silhuett_foto_saknas

Ingewalls Hans Olsson f1799

Dalpilen 1874-12-24

Från Vallerås
Skinnargränd i Norge

En gammal skinnars död.

Ogifte arbetskarlen Ingewalls Hans Olsson från Wallerås socken,wilken för ett år sedan bortgick till Norge för att där sysselsätta sig med skinnarbete och som härigenom nyligen återvändt för att begiva sig till hemorten ,anträffades den 14 dennes liggande död å Malungs skog ett stycke på sidan om allmänna vintervägen ungefär en half mil från Rya gård,hvarifrån han enbart hade några mil
hem.

Enligt vad vidhållen undersökning utrönts,har Olsson som var född 1799,i mörkret gått vilse och sedan af svaghet och trötthet signat ner och ihjälfrusit. Den gamle mannen ,som varit nykter och arbetsam ,innehade en sammansparad
penningsumma af 296 kronor. *)

Ingevalls Hans Olsson född den 28 februari 1799
Död den 13 December 1874 75 år 9 mån 15 dagar

Hans far var Ingevalls Olof Jonsson född 1760 död 1821
Gift 1788
med Ingeborg Olsdotter född 1761

Dalpilen 1874-12-24 (Via Tage Bevring)

*) Som kuriosa motsvarar 296 kronor år 1875 14255 kr i dagens penningvärde (2015)

För framtida material

Länkar

Leave a Reply