Skinnbeklädnas AB Anbro

Jag fick ett antal fotografier av Ralf Österling vars farbror Hans Johansson (född 1927) jobbat i Malung som Körsnär.
Ralf var själv osäker vad företaget hette, Man kan på exteriörbilden se delar av firmanamnet “Skinnb*****dsbolaget”
Min slutsats var att dett är Anbro Skinnbeklädnadsbolaget vilket jag ått bekräftat i facebookgruppen “Vi som är intresserade av äldre bilder från Malung med omnejd”
Bilderna är både exteriör på fabriken och bilder inifrån. Klicka här och vidare på “Fotografier Hans Johansson 1950-talet”