Albackens vitgarveri

Göllo Per Halvarsson f1849

Göllo Per Halvarsson f1849

Göllo Jonas Persson f1881_4

Göllo Jonas Persson f1881

Thure Göllo

Thure Göllo f1929

Vitgarveriet från västerdalälven.
Bild från Johnny Martinsson

Malungs skinnhantverk under 1900-talet Erik jers

Mot slutet av 1800-talet byggde Göllö Per Halfvarsson ett garveri på Albacken som i folkmun kallades Göllögarveriet (Vid Scoutstugan/ Albacksdammen). År 1918 byggdes nya lokaler vid älvstranden i Grönland och samma år flyttades verksamheten till dessa lokaler. Under 1930-talet var produktionen omkring 60000 skinn per år. 1956 delades verksamheten i 2 delar, en del för konfektion ledd av Ernst Boström f1883 och en del för garvning ledd av Göllö Jonas Persson f1881 och hans son Ture Göllo f1929.
Efter att fram till 1960-talet ha bedrivit en framgångsrik och allmänt erkänd garveriverksamhet så avvecklades Göllögarveriet helt 1967.

// Leif Nilsson 2015

[wpgmza id="1"]

Produktkataloger

« 1 of 2 »

 

« 1 of 2 »
« 1 of 2 »

Fotografier & annat skannat material

Den första dokumenterade bilden på arbetsstyrkan från år 1910

 

Olaus Persson och Göllö Halvar Jonsson i färgeriet

 

 

Albackens garveri startade uppe på Albacken 

 

 

Göllo Jonas Persson

 

 

   

Interiör från kalkhuset

Göte Hultgren i färgeriet

 

Göllö Jonas och hans fru Maria med barnen Gunnar, Ivar & Ingegerd

 

 

   

Interiörbild från garveriet. Per-Erik Jonsson, Per Bergkvist & Olaus Persson

 

Fotot från 7 Januari 1949

 

Stansning av handskar

Falsning och slipning. Knuts Erik & Ås Erik

På kontoret

Herbert Martinsson vid kalkylbordet

Daniel Johan vid utsättningsmaskinen

Herbert Martinsson vid falsmaskinen

  

Syning av färdiga skinn. Göllö Jonas vid sorteringsbordet

Arbetsstyrkan

 

Bilden visar sysalen på Albackens vitgarveri 1945
Främre raden från höger: Hulda Bergkvist, Dagmar Dahlgren (Albacken), Käll Isak Halvarsson, Karin Nilsson-Malmén (Idbäck), Dagmar Isaksson Berglund (Gärdås), Sven Jonsson (Albacken), okänd, okänd

Längst bak: Knut Vilhelm Olsson (böjd, från Hole), Ås Erik Larsson (Ljus skärmmössa från Orrmyrheden), Hindrik Olof Eriksson (Åsbyn), Wilhelms Erik Jonsson (Grimsåker), Knut Paul Olsson (med pressjärn), okänd flicka, Marianne Olofsson (Mobyn), Olle Birgersson (Orrmyrheden), Grop olov Eriksson (Grimsåker).

Karin Nilsson, Dagmar Isaksson och Marianne Olofsson var inlånade av fotografen för fotograferingstillfället

Bilden från boken “En Sockenhistoria i bilder” Irene Matsson/ Petterssons foto

Ture Larsson, Sigurd Nordanbro o Artur Olsson i vitgarveriet

 

Olander o Bäcke, Holger Hultgren

 

Olander o Bäcke, Holger Hultgren

 

Olander o Bäcke, Holger Hultgren

 

Ture Larsson, Sigurd Nordanbro o Artur Olsson i vitgarveriet

 

 

Ture Larsson, Sigurd Nordanbro o Artur Olsson i vitgarveriet

 

Ture Larsson, Sigurd Nordanbro o Artur Olsson i vitgarveriet

Sista arbetsstyrkan 1962

Daniel Johan Danielsson, Knuts Erik, Arne Johansson, Frans Lindkvist, Artur Olsson, Herbert Martinsson, Oscar Björklund, Ture Larsson, Gösta Johannesson, Sven Olsson, Magne Mesna, Lennart Persson.
Sittande: Viktor Bäcke, Folke Olander, Göte Hultgren, Göllö Jonas Persson, Holger Hultgren

 

 

Leif Nilsson vid albacksdammen Juli 2015. Foto Hans Öjes. I handen har han originalfoto på den första arbetsstyrkan vid garveriet. Han står på samma plats som på fotot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Reklam från Skinnarebygd 1949

 

 

 

Annons ur tidningen Herrbeklädnadsbranschen 1955

 

Med Dalälven från källorna… Malung Karl Erik Forslund 1925

Göte Hultgren f1907

Ljudinspelning från 4 September 1995: Göte Hultgren berättar:
När han som 14-åring 1921 tog anställning på Albackens garveri
Flygtur över Malung i slutet av 1930-talet
Samt lite anekdoter från garveriet.

(Inspelat av Fall Jan Olof Ohlson 1995)

Leave a Reply