Bäcke-garveriet

Bäcke Henry Nilsson f1900

Bäcke Valfrid Nilsson f1902

Bäcke Västra Utsjö. Foto Hans Öjes Februari 2015

Bäcke Nils & Erik Eriksson skinnfirma grundades av Bäcke Nils f1860 och brodern Bäcke Erik f1869
Efter att båda gått bort år 1922 delades firman upp i 2 delar

Den ena deln “Bäcke Nils & Erik Erikssons Eftr.” drevs av sönerna till Bäcke Nils:

Bäcke Erik, Henry & Valfrid
Här fanns alltså även en garveriverksamhet

Leave a Reply