JOFA-garveriet

Niss Oskar Jonsson

Niss Oskar Jonsson f1909

Knut-Emilgarveriet i Hole

År 1935 upptog Niss Oskar Jonsson garveriverksamheten i förutvarande Emilshus, till en början dock i blygsam skala. Med åren utökades verksamheten så att fram emot 1970-talet garvades ca 1 miljon kvadratfot skinn årligen och företaget hade omkring 25 anställda. Garveriet klarade ändock inte företagets behov av skinn, som uppgick till ca 4,5 miljoner kvadratfot per år, utan man fick köpa skinn från andra garverier i Sverige och utlandet. Garveriet som arbetade med beklädnadsskinn upphörde med verksamheten omkring 1980

Utbyggnad Jofa Hole

Bildserie som visar det ursprungliga Emilhus-garveriet, samt Niss Oskars stegvisa utbyggnader av det som blev Jofa i Hole

Dom 3 första bilderna kommer från en jubileumsskrift från 1941 “JOFA 15 år”

Leave a Reply