B G Matsson

1999SvenLennart

Sven Lennart
Skinnar f1929

Gamla fabriken i Tällbyn

Den nybyggda fabriken på Källvägen
Bild från Malungs Skinnhantverk under 1900-talet Eric Jers 1993

B.G.Matsson – ett skinnföretag och dess historia

Min morbror Lennart startade 1929 skidstavsfabrik i Malung under min morfars namn: Bondper Gottfrid Matsson eller B.G.Matsson som blev företagets namn. Lennart var bara 17 år varför han fick lov att använda sin fars namn i företaget, eftersom han ännu inte var myndig. Företaget hade framgång och redan i början av trettiotalet infördes skinnplagg i sortimentet. Lennart drabbades av tuberkolos och dog endast trettio år gammal. Min mor hade hjälpt till i administrtionen och fick nu lov att träda in som ansvarig för företaget. Företaget kom att glida över mer och mer till skinnhantering icke minst beroende av de stora statliga militärorderna som begåvades Malung under krigsåren. Så småningom kom också min far in i företaget. När han dog 1949, samma år som jag tog min ingenjörsexamen, vädjade min mor till mig att komma hem och hjälpa till åtminstone 1 år, sedan jag fullgjort min militärtjänst. Så blev det också.
När ett år gått hade jag startat så många intressanta projekt att det rakt inte gick att bara lämna. Företaget var nu helt inriktat på skinnhantering. Personal rekryterades från både Norge och Finland, det var brist på arbetskraft i Malung. Fabrik startades därför också i Munkfors på Värmlandssidan. Under den här tiden utgjorde handsktillverkning halva produktionen. 
Efter hand tog skinnplaggtillverkningen allt större utrymme. 

B.G.Matsson kom att inrikta sig på mode och främst då på damsidan. Mer än halva produktionen kom att gå på export med kunder som Harrods i London eller de exclusiva modehusen på Bahnhofsstrasse i Zürich. En känd designer Jean Paul Colonna från Paris anlitades. B.G.Matssons design kom med på de internationella visningarna Semain De Cuir i Paris, vilket betecknades som en stor modeframgång.

Trots nybyggd fabrik i Malung var det svårt att rekrytera främst sömmerskor i Malung. Företaget nödgades splittra tillverkningen genom att öppna en sömnadsfabrik i Bollebygd utanför Borås.
Vid den här tiden pågick en diskussion ute i Europa om att samråda kring förväntade modetrender gällande skinnfärger. Sådan trendanalys förekom redan på textilsidan. Vid ett möte i Schweitz, där jag deltog, beslöts att skinn, sko, och väskindustrierna i Europa skulle bilda en organisation för analys och färgrekommendationer inför kommande säsong. Därmed var ”Modeurop” skapad. Tanken var att man skulle kunna köpa en skinnkappa i Paris en väska i London och ett par skor i Italien i matchande färger. Det lyckades och blev en succé. Jag fick förtroendet att bli dess förste president, mest för att jag kom från ett litet land och slapp bli prestigefråga mellan de stora aktörerna. 
Ingen glädje varar för evigt, så ej heller att den Europeiska marknaden fick fortleva ostörd. Globaliseringen pågick för fullt och resulterade i en förödande priskonkurrens från Sydostasien. Man kopierade vilt våra modeller och i svindlande fart var man ute på marknaden med kopiorna till halva priset. Praktiskt taget omöjligt att möta. Vi tvingades till omfattande rationaliseringar som gjorde att vi måste stänga fabriken i Malung och flytta all produktion in i nya rationella lokaler i Borås. Här kunde vi bygga upp Europas modernaste fabrik för främst pälsmockaplagg som man inte hade lärt sig tillverka ännu i Asien. Det var början till slutet av en helt otrolig skinnepok i Malung och som varade ett helt sekel.

Sven-Lennart Skinnar Oktober 2014

Fotografier & annat skannat material


Bilden från Susanne Larsson via facebook. Personerna identifierade av Sven-Lennart Skinnar

 

Fabrikör Sven Lennart Arvidsson med en moccakappa av det slag som kommer att pryda de svenska damerna till våren
Foto: Rune Ohlén

1972 Marta Jonsson sömmerska på BG Matsson i många år, senare lärarinna på Skinnskolan i Malung.
Bild ur Turistföreningens årsbok 1972

1970 BG Matsson

 

 

 

 

 

Annons ur Skinnarebygd 1949

 

Skinnarspelsprogram 1972

Sven-Lennarts visitkort

 

Pappersetikett artikelnummer

 

Produktkataloger

« 1 of 2 »
« 1 of 2 »
« 1 of 2 »

Länkar
xxxx
xxxx

Leave a Reply