Bröderna Eriksson (Breson AB)

Backa Robert Eriksson f1900

Backa Robert Eriksson f1900

Backa Oskar Eriksson f1901_02

Backa Oskar Eriksson f1901

Backa Verner Eriksson f1904

Backa Ellen Eriksson f1906

Backa Gunnar Eriksson f1910

Bresons fabrik i Hole. 
Bild från Malungs Skinnhantverk under 1900-talet Eric Jers 1993

Bröderna Eriksson/ Breson AB startades 1928 av bröderna Backa Robert f1900, Oskar f1901 och Verner Eriksson f1904 på den egna gården. På grund av firmans snabba tillväxt byggdes nya och större lokaler. All tillskärning sker på firman, och sömnad hos hemsömmare. 

Specialiserade sig på: Sport och motorkläder, skinntröjor och lumberjackor samt all sorts skinnbeklädnad
Försäljningen skedde i parti över hela landet till sport och herrekiperingsaffärer

1933 utökades delägarskapet till att innefatta ytterligare 2 syskon. Backa Gunnar f1910 och Ellen f1906

// Gudrun Westerlund Februari 2015

Produktkataloger

« 1 of 2 »

Fotografier & annat skannat material

Bröderna Eriksson utanför fabriken i Hole. Från vänster: Robert, Verner, Oskar & Gunnar
Foto från Gudrun Westerlund

Bröderna Erikssons fabriksbyggnad i Hole
Foto från Gudrun Westerlund

Sysalen på Bresons. Foto från boken “Företagare i Dalarna”

 

Arbetsstyrkan utanför Bresons. Foto från Ewa Nilsson. Karla Erik Eriksson f1913 längst till höger

Breson annons Skinnarebygd 1949

Skinnjacka från Breson. Hänger på skinnutställningen på jannesgården

Skinnjacka från Breson. Hänger på skinnutställningen på jannesgården

   

Länkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *