Bröderna Halvarssons skinnskrädderi

Backa Theodor Halvarsson f1900

Backa Theodor Halvarsson f1900

Backa Hjalmar Halvarsson f1904

Backa Hjalmar Halvarsson f1904

Backa Astrid Halvarsson f

Backa Astrid Halvarsson f1910

Backa Gustav Halvarsson f1915

Backa Gustav Halvarsson f1915

Fabriken i Hole. Bild från Backa Inger & Göran Paulsson

Fabriken på Torsgärdet. Halvarssons tog över fabriksbyggnaden efter att Albackens skinn gått i konkurs
Bild från Malungs Skinnhantverk under 1900-talet Eric Jers 1993

Bröderna Halvarssons skinnskrädderi startades 1946 av syskonen Backa Gustav, Teodor, Hjalmar, & Astrid Halvarsson

Halvarsson startade i Hole som Bröderna Halvarssons skinnskrädderi
Efter att Bröderna Eriksson (Breson) [även dom i Hole] hade lagts ner användes deras fabriksbyggnad för tillskärning
Under 70-talet flyttade firman till hantverksgatan. Företaget var i slutet av 1970-talet mycket beroende av export. Över 70% av försäljningen gick på export

Man hade knutit motocrossföraren Torsten Hallman till sig, som hade 4 butiker i USA. 
Den Tyska marknaden var också stor. Bl.a tillverkade man alla MC-overaller åt Kawasaki Tyskland.
Import från fjärran östern och andra låglöneländer slog hårt mot verksamheten
Dom Amerikanska butikerna började köpa in plagg från Mexico istället för Malung

 

Halvarsson hade i slutet av 1970-talet ca 65 anställda
Under 1980-talet flyttade dom till Torsgärdet och fd Albackens skinns nya fabrikslokaler
Bröderna Halvarsson gick i konkurs och ombildades som löntagarägt företag och drev en kort tid under den konstellationen
Per Hampus & Bitte Wahlberg drev Halvarsson en tid tills bolaget köptes av Jofama

// Backa Gunnar Halvarsson Februari 2015
// Erik Jernberg Januari 2016

Produktkataloger

Fotografier & annat skannat material

Sysalen i fabriken Hole. Bild från Backa Inger & Göran Paulsson

 

Sysalen i fabriken Hole. Bild från Backa Inger & Göran Paulsson

 

 

 

Sysalen i fabriken Hole. Bild från Backa Inger & Göran Paulsson

 

Fabriken i Hole. Bild från Backa Inger & Göran Paulsson

 

Fabriken i Hole. Bild från Backa Inger & Göran Paulsson

 

Fabriken i Hole. Bild från Malungs Skinnhantverk 
under 1900-talet Eric Jers 1993

 

Personalen utanför fabriken i Hole. Bild från Backa Inger & Göran Paulsson

 

Personalen utanför fabriken i Hole. Bild från Backa Inger & Göran Paulsson

Tävlingsjackan “Varg-Olle” Reklamblad skannad hos Ingemar Håbäck

 

           

Backa Gustav Halvarsson f1915
Foto Rune Ohlén       

Backa Gunnar Halvarsson f1932

Backa Gustav Halvarsson på kontoret
Foto från MSF Kulturarvet

Bröderna Halvarsson Backa Gustav
Foto från MSF Kulturarvet

Irja Rajakangas på Halvarsson
Foto från Irja Rajakangas

 

Irja Rajakangas på Halvarsson
Foto från Irja Rajakangas

 

Olof Palme på besök hos Halvarsson 1981. Foto: Kurt Stigsson

Olof Palme på besök hos Halvarsson 1981. Foto: Kurt Stigsson

Olof Palme på besök hos Halvarsson 1981. Foto: Kurt Stigsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bröderna Halvarsson Skinnarebygd 1949

 

Skinnarspelsprogram 1972

Tidningsurklipp. Historik 1980-tal

Tidningsurklippen skannade hos Irja Rajakangas

 

 

 

 

Tidningsurklippen skannade hos Irja Rajakangas

 

 

 

 

Tidningsurklippen skannade hos Irja Rajakangas

 

 

Tidningsurklippen skannade hos Irja Rajakangas

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tidningsurklippen skannade hos Irja Rajakangas

 

 

 

       

Tidningsurklippen skannade hos Irja Rajakangas

 

 

Tidningsurklippen skannade hos Irja Rajakangas

 

 

 

Tidningsurklippen skannade hos Irja Rajakangas

Tidningsurklippen skannade hos Irja Rajakangas

Länkar
Albackens skinn
xxxx

Leave a Reply