Emil Eriksson 

Knut Emil Eriksson f1884

Knut Emil Eriksson född1884. Bilden från barnbarns-barnet Maria Haltorp

Knut-Emilgarveriet i Hole. Bild ur Jofa jubileumsbok från 1941

Knut Emil Erikssons fastighet på Albacken där han bl.a hade garveri en tid. Under senare år har firma Skinnars AB hyrt dessa lokaler för sin verksamhet tills de upphörde med tillverkningen på 1980-talet. Foto Erik Jers 1990

Knut Emil Eriksson född 1884 bedrev både garveriverksamhet och skinnvaruaffär
Det är oklart varifrån skinnvarorna såldes

Länk till Knut Emil-garveriet

Utdrag från bolagsregistret 1926. Här är Emil ensam tecknare av firman. Bild från länsstyrelsen i Dalarnas arkivtjänst

Kvitto från 1916. Skannat av Maria Haltorp

Kvitto från 1917. Skannat av Maria Haltorp

För framtida material

Leave a Reply