Exoma skinn Malung

Öjes Hugo Larsson f1922

Öjes Hugo Larsson f1922

Gösta Bevring f1922

Gösta Bevring f1922

Exoma drevs av Öjes Hugo Larsson & Gösta Bevring.
Både Hugo & Gösta hade tidigare jobbat på Öjes Ernst Larssons skinnfabrik (Ernst var Hugos far)
Gösta jobbade tidigare på Öje Skinnbeklädnad

Verksamheten fanns på Öjesgården i Grimsmyrheden

Exoma flyttade till lövängens industriområde (Hantverksgatan) i mitten av 70talet

// Hans Bevring Maj 2018

Produktkataloger

Fotografier & annat skannat material

Tidningsartikel om Exoma skinn skannad av Hans Bevring

 

Leave a Reply