Lars Lissman/ Lissmans skinn

Lars Lissman

Lars Lissman
f1900

Erik Lissman

Erik Lissman
f1928

Sven Hugo Lissman

Sven Hugo Lissman
f1932

Lissmans skinnfabrik.
Bild från Malungs Skinnhantverk under 1900-talet Eric Jers 1993

Lissmans affär i Östra Malungsfors (Foto Hans Öjes Oktober 2014)

Firman startades av Lars Lissman år 1925, fabriksbyggnad byggdes 1934. Firman är fortfarande aktiv med Sven Hugo, Gunhild och sonen Leif i butiken

Produktkataloger

Fotografier & annat skannat material

Foto från Jers Erik Robertsson

Foto från Ingri Erik Isaksson

Else Lie-Isaksson (1928-2011)

 

 

Ingri Paul Isaksson f1930

Ur broschyren “Skinnfolket Malung” från 1995

Sven-Hugo Lissman i sin skinnverkstad
Foto Hans Öjes Oktober 2014

Ihopplockat för sömnad
Foto Hans Öjes Oktober 2014

Sven-Hugo Lissman i sin skinnverkstad
Foto Hans Öjes Oktober 2014

 

 

Lissman butik
Foto Hans Öjes Oktober 2014

Sonen Leif Lissman i butiken
Foto Hans Öjes Oktober 2014

Lissman butik
Foto Hans Öjes Oktober 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lissman Skinnarebygd 1949 annonser

 

 

Länkar

Leave a Reply