Magnil Nils Persson

Magnil Nils Persson f1853 Grosshandlare

Magnil Nils Persson född 1853. Bilden ur “Dalarna i porträtt och bild 1925”

Med Dalälven från källorna… Malung Karl Erik Forslund 1925

Magnil Nils Persson står upptagen som en aktiv skinnhandlare i skriften “Med Dalälven från källorna… Malung” Karl Erik Forslund 1925

Är det någon som vet mer om Magnil Nils?

Hör då av er till mig

 

// Hans

För framtida material

Länkar

Leave a Reply