MTL Malungs trä och läderslöjd

Jars Christoffersson f1942

Jarl Christoffersson f1942

MTL “Malungs Trä o Läderslöjd” är ett enmansföretag drivet av Jarl Christoffersson i Romarheden
Firman grundades 1988-09-27 som ett hobbföretag och är fortfarande aktiv (2014)

Fotografier & annat skannat material

Länkar

Leave a Reply