Ottosons skinn

Birger Ottosson f1925

Birger Ottosson f1925

Gerda Ottosson f1929

Gerda Ottosson f1929

Fabriken sommaren 2015. Foto Hans Öjes

Firman drevs av Birger Ottosson f1925 och hustrun Gerda f1929
Verksamheten började på Dammgatan som underleverantör till Skinnars. 
Ottossons skinn samarbetade med en skinnbutik i Örebrotrakten där kollektionerna som dom sydde upp såldes

Senare flyttades verksamheten till hemmet på Holarna

Firman hade 6-7 stycken anställda
Verksamheten upphörde in på 1980-talet

// Börje Ottosson Februari 2015
// Barbara Bäck Juni 2015

Innan Birger startade eget jobbade han bl.a på Albackens skinn, se arbetsintyg nedan

Fotografier & annat skannat material

Ottosson skinn. Foto Hans Öjes 2015

 

Ottosson skinn. Foto Hans Öjes 2015

 

Ottosson skinn. Bild från Malungs Skinnhantverk under 1900-talet Eric Jers 1993

Leave a Reply