Robert Matsson

Robert Matsson f1883 Grosshandlare

Robert Matsson f1883

Bild från Malungs Skinnhantverk under 1900-talet Eric Jers 1993

Robert Matsson var anställd av Lars Larsson och tog vid Lars död 1914 över skinnrörelsen.

Firman döptes om till “Firma Robert Matsson” Produktionen skedde i hemmet där även hans systrar Wilhelmina och Elisabet Matsson deltog. När Robert avled 1951 såldes firman till Henning Karlsson

// Information från släktforskningspärmar Grimsmyrheden

Fotografier & annat skannat material

Omnämnade i skriften “Med Dalälven från källorna till havet” Karl Erik Forslund 1925

Detta häfte tryckt på Malungs Accidenstryckeri 1937, var en generell reklambroschyr där dom olika firmorna kunde sätta sitt företagsnamn på baksidan och distribuera till sina kunder

 

Häftet skannat Av Eskil Olsson

Leave a Reply