Robert Matsson

Robert Matsson f1883 Grosshandlare

Robert Matsson f1883

Bild från Malungs Skinnhantverk under 1900-talet Eric Jers 1993

Robert Matsson var anställd av Lars Larsson och tog vid Lars död 1914 över skinnrörelsen.

Firman döptes om till “Firma Robert Matsson” Produktionen skedde i hemmet där även hans systrar Wilhelmina och Elisabet Matsson deltog. När Robert avled 1951 såldes firman till Henning Karlsson

// Information från släktforskningspärmar Grimsmyrheden

Fotografier & annat skannat material

Omnämnade i skriften “Med Dalälven från källorna till havet” Karl Erik Forslund 1925

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *