Sigurd Gyllin (Malungs handsk & skinnbeklädnadsaffär)

Sigurd Gyhlin f1906

Sigurd Gyllin född 1906

Margit Gyhlin f1911_02

Rut Margareta Gyllin född 1911

Skinnarebygd 2002-08 sid 222

Firman startades 1933 av Sigurd Gyllin f1906 och specialicerade sig på finare och grövre handskar, bil och motorkläder samt barn och dampälsar.

Tillskärning skedde på firman av ca 10 stycken fast anställda
Sömnad hos ett 40-tal hemsömmare

Gylinska villan vid missionskyrkan. Kyrkan revs 1977 och ersattes av en ny kyrka med mexitegelfasad. Sigurd och hans hustru Margit var barnlösa. Hans syster Elsa med maken Seth bodde på gården till sin död.
Gården såldes efter Elsa & Seths död till Malungs kommun som rev villan och byggde hyreshus på platsen (Kvarteret “Björnen”)

// Peter Gylin Maj 2020 

Dokument Bolagsregister

Från Länsstyrelsen Dalarnas arkiv

Länkar

Leave a Reply