Svensk skinnindustri

Fall-Johan Ohlsson f1889

Fall Johan Ohlsson f1889

Resonemang för identifiering av firman:
Fall Arne Ohlsson f1924 drev fram till 1996 firman Fallado/Svensk skinnindustri.
Erik Jers har i sin bok om Malungs skinnindustri (Malungs Skinnhantverk under 1900-talet) benämnt Fall Arnes företag just för “Svensk skinnindustri”. 


Arne marknadsförde sig under namnet “Fallado” och min slutsats var därför att detta var samma företag.
Nu dök det upp en katalog från “Svensk skinnindustri” som var tryckt år 1933 (Malungs Accidenstryckeri)
Det kan ju inte gärna ha varit Fall Arne som tryckte katalogen då han föddes 1924.
Var detta trots allt 2 olika företag?

En kontroll med bolagsverket gav att Arne Ohlsson från Malung registrerade “Svensk skinnindustri” 15 Januari 1955.


I katalogen låg även en Agentfullmakt och vid närmare granskning så är den undertecknad av Johan Ohlsson 1 Oktober 1935

 

Pusselbitarna börjar falla på plats. Johan (Fall Johan Ohlsson) är nämligen Arnes far.
Det enda som är lite ologiskt är att Johan grundade och drev företaget “Ohlsson & Jonsson/ Oljon” sedan 1924
Varför finns det ett till företag i samma bransch?
Fall Johan dog 1958, och har i så fall skrivit över företaget på Arne 1955

Länsstyrelsens arkiv Dalarna

Från Länsstyrelsens arkiv kom följande arkivhandlingar som 100% bevisar tesen ovan, se bilden nedan

Fotografier & annat skannat material

 

 

Oklart vilket år prislistan gäller för

 

Leave a Reply