Zapes

Nils Zars f1910

Nils Zars f1910

Sven Persson

Knut Sven Persson f1914

Bengt olofssons foton “Rivna hus” Grönlandsvägen Henrik Jonssonhuset

Zapes drevs av Nils Zars & Sven Persson. Firmanamnet kommer av deras efternamn
Zapes höll till i källarvåningen i det nu rivna Henrik Jonsson-huset (Idag parkeringsplats vid ICA)

Nils Zars spelade med i Skinnarspelet under många år som karaktären “Näver Jon”

Fotografier & annat skannat material

Zapes Knut Sven Persson f1914.
Foto från Kurt Stigsson

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *